S8 ACTIVE IMEI…173937

(0)

Samsung Galaxy S8 Active, máy phiên bản Mỹ, có Tiếng Việt, dùng như máy quốc tế. Hình thức máy qua sử dụng, 1 sim, pin Li-Ion 4000 mAh

S8 ACTIVE IMEI…682949

(0)

Samsung Galaxy S8 Active, máy phiên bản Mỹ, có Tiếng Việt, dùng như máy quốc tế. Hình thức máy qua sử dụng, 1 sim, pin Li-Ion 4000 mAh

Sold Out

S8 ACTIVE IMEI…866390

(0)

Samsung Galaxy S8 Active, máy phiên bản Mỹ, có Tiếng Việt, dùng như máy quốc tế. Hình thức máy qua sử dụng, 1 sim, pin Li-Ion 4000 mAh

2.200.000VNĐ
Có sẵn: Hết hàng

Showing all 3 results