SAMSUNG S9 PLUS IMEI…275659

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…387232

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…565549

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

Wishlisted

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…567451

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…602001

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…650406

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…733268

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

SAMSUNG S9 PLUS IMEI…929859

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 9810 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

Showing all 8 results