NOTE 8 IMEI…250898

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 8895 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

NOTE 8 IMEI…486283

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 8895 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

NOTE 8 IMEI…551551

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 8895 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

NOTE 8 IMEI…742855

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 8895 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

NOTE 8 IMEI…854695

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 8895 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

NOTE 8 IMEI…882462

(0)

Máy Bản Hàn Quốc 2 sim bao test 2 tuần lỗi đổi, Phiên bản sử dụng chíp Exynos 8895 8 nhân 64-bit cho hiệu năng tốt hơn, phù hợp chơi game….

Showing all 6 results